Languages

User login

Main page

Az Európai Tanács 2006. július 17-én hozott döntésével (1085/2006) létrehozta az IPA-t, (Instrument for Pre-Accession Assistance) magyarul az ’Előcsatlakozási támogatási eszköz’ programot. 

Az IPA fő prioritásai:

  • segítség nyújtása az adott országnak az EU politikai, gazdasági és jogharmonizációs kritériumainak a teljesítéséhez, valamint a szükséges kapacitások megteremtése a közigazgatásban és igazságszolgáltatásban
  • felkészítés az Európai Unióhoz való csatlakozás után elérhető strukturális és kohéziós alapokra

Az IPA a 2007-2013-as időszakra vonatkozóan öt komponensből áll, amelyek mellett külön pénzügyi alapok állnak:

  • átalakulási folyamatok és intézmények kiépítése
  • határokon átívelő együttműködés
  • regionális fejlesztés
  • humánerőforrás fejlesztés
  • vidékfejlesztés

Az egyes országok az IPA által elérhető forrásokat csak az Európai Bizottsággal kötött keretegyezmény alapján érhetik el.

Az IPA regionális aspektusa

Az Európai Unió és a Balkán-félsziget országai között zajlott 2000-es zágrábi és 2003-as szoluni találkozó deklarálta, hogy a félsziget országainak európai integrációját elősegíti az egymás közötti regionális kapcsolatok fejlesztése is. Az EU 2004-es bővítésével a régió és az Unió immár egymás közvetlen szomszédjaivá vált, amit még jobban megerősített a 2007-es bővítés, s immár a Nyugat-Balkánt teljesen körbezárta az Unió. Emiatt a Nyugat-Balkán országainak integrációja, a közvetlen szomszédság miatt, már az EU számára is egy nagyon fontos prioritássá vált.

 

A TANÁCS 1085/2006/EK RENDELETE (2006. július 17.)

egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról .pdf –ben  ITT OLVASHATÓ !