Languages

User login

Home

Project

 

 

A projektben részt vevő intézmények 

 

Leading beneficiary: 

University of Szeged

Faculty of Agriculture

 

Project partner:

University of Novi Sad

Faculty of Agriculture

Department for environmental and plant protection


 

 

 

Növényvédelmi ismeretek átadása

A projekt alapja az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Kara (University of Novi Sad Faculty of Agriculture) és a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kara közötti évekre visszanyúló együttműködés. Az együttműködés harmadik tagja a Banat University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Timisoara. A három egyetem tevékenysége kihat az egész eurorégió területére, és közös céljaik is arra irányulnak, hogy előmozdítsák a Duna-Körös–Maros–Tisza Eurorégió oktatási, képzési, kutatási igényeinek kielégítését.

Az SZTE MGK a temesvári egyetemmel 1998-ban, az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karával 2005-ben kötött együttműködési megállapodást, melynek célja: a) közös kutatási programok szervezése, b) közös rendezvények, konferenciák szervezése, c) tananyagfejlesztés, d) pályázati együttműködés, e) hallgatók cseréje.

A három egyetem jelenlegi céljai között szerepel a fentieken túl egy közös folyóirat indítása, mely az eurorégiós tudományos együttműködés eredményeinek fontos publikációs helyévé válhat a közeljövőben.

Ez a projekt egy speciális területen, a növényvédelemmel kapcsolatos képzésben kíván az együttműködési megállapodásban megfogalmazott céloknak megfelelni: Szerbia és az Európai Unió között egyre erősebb kapcsolatrendszer alakul ki, ami felveti annak igényét, hogy a mezőgazdasági szabályozás területén is megvalósuljon ez a közeledés. A projekt  szerbiai mezőgazdasági termelők számára kíván – tananyagfejlesztéssel, szakmai kiadványokkal, tanfolyamokkal, tanulmányutakkal stb. – szakmai segítséget nyújtani.  Segítséget jelent mind azoknak, akik ellenőrzés-köteles mezőgazdasági exporttermékek előállításával foglalkoznak, illetve kívánnak foglalkozni a közeljövőben az Európai Unió egységes belső piacára. A kifejlesztendő tananyag, képzés fő területei: a) a növényvédelemmel kapcsolatos alapfogalmak; b) részletes növényvédelmi ismeretek; c) növényvédőszer-ismeret; d) növényvédelmi gépek; e) a növényvédelemre vonatkozó legfontosabb jogi ismeretek; f) gyakorlat

A projekt átfogó célja:

Tanfolyamok szervezésével hozzájárulni a magyar–szerb határ mentén élő szakemberek, mezőgazdasági vállalkozók növényvédelmi, illetve a  peszticidek használatával kapcsolatos ismereteinek bővítéséhez. Tudatosítani a célcsoport tagjaiban a kártevők behurculásának veszélyeit, megelőzésének módjait, a növényvédőszer-maradványok környezetterhelésével kapcsolatos tudnivalókat, illetve ezen maradványok élelmiszer-biztonsági kockázatait. Felkészíteni őket azokra a változásokra, melyek Szerbiának az Európai Unióval való egyre bővülő kapcsolataiból következnek: az élelmiszerek Unióba történő exportálásának növény-egészségügyi szabályaira.

A projekt célkitűzése, oktatási tananyag kidolgozása és bevezetése, mely a növényvédelmi ismeretek (peszticidek használatának és hatásának) elsajátítását hivatott előmozdítani, a magyar-szerb határ két oldalán élő szakemberek és gazdálkodók részére, 12 tréner és 120 felnőtt gazdálkodó részvételével, a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán és az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karán. A projekt oktatási eszközökkel hozzájárul a Vajdaságban élő gazdálkodók növényvédelmi ismereteinek bővítéséhez. Felkészíti őket azokra a változásokra, melyek Szerbiának az Európai Unióval való egyre bővülő kapcsolataiból következnek: a kemikáliák alkalmazásának uniós szabályaira. A program fontos eleme ezért a kö­zös­ségi vívmányok (acquis communautaire)megismertetése a vajdasági gazdákkal.