Languages

User login

Osnovna strana

Na bazi odluke Saveta Evrope od 17. jula 2006. godine (1085/2006 begin_of_the_skype_highlighting 1085/2006  end_of_the_skype_highlighting) formirana je IPA, (Instrument for Pre-Accession Assistance) u prevodu podrška za predpriključenje). 

Glavni prioriteti IPA su:

  • Pružanje pomoći za datu državu radi harmonizacije prema političkim, privrednim i pravnim kriterijumima EU, kao i za formiranje neophodnih kapaciteta u javnoj upravi i pravosuđu

  • Pripremanje na dostupne strukturalne i kohezijske osnove nakon priključenja Evropskoj Uniji

U periodu od 2007-2013 IPA se sastoji od pet komponenti, svaka od njih je podržana finansijskom osnovom:

  • Procesi prestruktuiranja i formiranje institucija

  • Prekogranična saradnja

  • Regionalni razvoj

  • Razvoj ljudskog resursa

  • Ruralni razvoj

Pojedine države imaju pristup IPA fondovima samo nakon donošenja okvirnog ugovora sa Evropskom Komisijom.

Regionalni aspekt IPA

Na sastancima između Evropske Unije i država Balkanskog-poluostrva održanih 2000. godine u Zagrebu, odnosno 2003. godine u Solunu je zaključeno da i razvoj regionalnih odnosa doprinosi evropskim integracijama balkanskih država. Nakon proširenja Evropske Unije u 2004. godine balkanski region i Evropska Unija su postali neposredni susedi, a ta činjenica je još više dobila na značaju nakon proširenja u 2007. godini, nakon čega je Zapadni-Balkanu potpunosti okružen Evropskom Unijom.

Zbog neposrednog susedstva, integracija Zapadnog-Balkana je postala značajan prioritet i za Evropsku Uniju.

 

 

Odredba Saveta 1085/2006/EK (17.jul.2006.) o formiranju predpristupnih (IPA) fondova se može preuzeti kao .pdf fajl OVDE!